NONSTOP 24/7
K DISPOZÍCII

Závady na kanalizácii a možné spôsoby opravy II. časť

 

II. časť

 

V článku najčastejšie a najbežnejšie poruchy, ktoré môžu nastať pri kanalizácii ste si mali možnosť prečítať prvú časť. V tomto článku budeme pokračovať.

 

Vypadnuté tesnenie v spoji

Väčšinou sa táto závada stáva pri neodbornej montáži plastového potrubia. Vyčnievajúce tesnenie potom tvorí prekážku, o ktorú sa zachytávajú pevné nečistoty, a potrubie sa na tomto mieste časom upchá.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY:

Odporúčame odstrániť vypadnuté tesnenie najlepšie riadenou frézou. Tento spoj je potom potrebné pretesniť pomocou krátkej sanačnej vložky. Keďže tieto závady sa väčšinou stávajú na domových odpadoch, nie je vždy možné bez výkopovú opravu vykonať a preto je niekedy nutné opraviť závadu stavebným spôsobom.

 

Zvetraná a neodborne vykonaná revízia šachty

Jedná sa o revíznu šachtu bez vybudovaného žliabku, alebo sa zvetraným murivom bez žliabku na dne a s napojením odbočiek mimo dno. Na dne takejto šachty sa potom hromadia pevné nečistoty až do doby, než sa kanalizácia upchá. Tomu napomáha aj padanie zvetraného muriva na dno.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY

Najlepšie je vykonať sanáciu šachty, vyspraviť murivo, škáry a vybudovať žliabok na dne. Tiež sa nesmie zabudnúť na dorobenie, alebo výmenu stúpadiel do šachty. Keď je to možné napojiť pripojené potrubie do dna šachty.

 

Zavalená kanalizácia

Jedná sa o havarijný stav kanalizácie, kedy je potrubie zrútené, neodteká a je nutná rýchla oprava.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY

Takto poškodenú kanalizáciu je nutné opraviť stavebne.

 

Prelomená kanalizácia

Príčinou býva pokles zeminy v mieste potrubia a jeho prelomenie, alebo neodborne vykonaná zmena smeru pri výstavbe. V zlome sa vytvorí zub, o ktorý sa zachytávajú nečistoty a potrubia upchávajú.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY

Ak sa nejedná o príliš veľký zlom, je možné také miesto opraviť bezvýkopovým spôsobom. Vytvorený zub odfrézovať a potom miesto vyvložkovať sanačným rukávcom. Ak je zlom väčší, je lepšie opraviť kanalizáciu stavebno.

 

Betón v potrubí, pevné prekážky v kanalizácii

Väčšinou sa taká závada stane pri stavebných prácach v okolí kanalizácie. Ide napríklad o vymývanie miešačiek, náradie a kýbel zo stavby do dažďových vpustí, o narušenie kanalizačnej prípojky pri vstrekovaní pod. V mieste prekážky sa začnú hromadiť nečistoty, ktoré potom potrubie upchajú.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY

Ak je to možné, dá sa prekážka odfrézovať riadenou robotickou frézou, alebo špeciálnymi frézovacími tryskami na tlakovú vodu. Ak nie je, je nutná stavebná oprava.

 

Zdeformované plastové potrubie

Najčastejšie sa táto závada stáva pri pokládke potrubia a počas neodborného hutnenie bez správneho zásypu. Potrubie je potom v takom mieste staticky oslabené a časom môže prasknúť. Pokiaľ je potrubie zdeformované na dne, bránia odtekajúcemu odpadu. Čo sa časom stane, už asi už viete.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY

Táto porucha nedá opraviť bezvýkopovou technológiou. Je nutná výmena potrubia za nové.

 

Preležané potrubie

Ide o potrubie, ktoré si sedlo a je v určitom úseku do protispádu. V týchto miestach potom stojí voda a unášacia sila odpadovej vody je tu veľmi obmedzená. Preto sa tu usadzujú pevné nečistoty, alebo tu tuhnú tuky z kuchýň, ktoré sa usadzujú na stenách. Časom tu potom môže dôjsť k upchatiu.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY

Táto porucha nedá opraviť bezvýkopovou technológiou. Je nutné opraviť potrubie stavebne tak, aby malo správny spád.

 

Potkany v kanalizácii

Potkany sa vyskytujú v miestach, kde majú dostatok potravy. Kanalizáciu vám asi neupchajú, aj keď v praxi sme sa stretli, že si potkany nanosia do potrubia kamene a iné prekážky, aby sa o ne mohlo jedlo zachytávať.

 

MOŽNÝ SPÔSOB OPRAVY

Základom je udržiavať kanalizáciu čistú a v dobrom stave bez dier a ďalších miest, kadiaľ by potkany do nej našli. Ďalej tiež nie je dobré vyhadzovať zvyšky jedál do kanalizácie a kŕmiť ich. Pokiaľ už v kanalizácii potkany máte, aplikujte do revíznej šachty prípravky na ich vyhubenie.

 

Vieme, že porucha na kanalizácii nie je nič príjemné. Ale ak sa vám táto nepríjemnosť stane, nezúfajte. Vždy je nejaké riešenie a my sme pripravení vám ho ponúknuť a pomôcť vám. Napíšte nám emailom, popíšte svoj problém a my vymyslíme najvhodnejšie a najlacnejšie riešenie. Môžete nam napísať aj na našu facebookovú skupinu, prípadne nám zavolajte na číslo 0908 151 982.  Sme Vám k dispozícii.

 

Mohlo by vás zaujímať

Pridaj komentár