skip to Main Content

Neodtekajúci, upchaný záchod bol problém, s ktorým sme sa stretávali aj niekoľko krát do mesiaca. Pochopili sme, že zvon to už nevyrieši a tak sme sa rozhodli obrátiť na profesionálov z cistyodpad.sk. Prácu odviedli veľmi dobre a dokonca nás to nestálo ani veľa peňazí.

Michal s rodinou, Malacky