skip to Main Content

Odpadové potrubie plné netesností nám spôsobilo množstvo starostí. Vďaka vám a vášmu profesionálnemu prístupu sme sa ich však (dúfam) nadobro zbavili. Práce ste si naozaj dopodrobna naplánovali, všetko ste navyše následne skontrolovali a nechali nám aj video záznam. Sme veľmi spokojní.

František a Mária, Borský Mikuláš.